Informace o souboru

Soubor Anello založila při ZUŠ U Půjčovny 4 v Praze na Novém Městě v 90. letech 20. stol. Eliška Trojanová. Od roku 2008 soubor vede Klára Raková. Nyní Miroslav Smaha.

Italský název byl zvolen dle tance z 15. století a v překladu znamená Prstýnek. Členy souboru jsou žákyně a žáci I. i II. stupně Základní umělecké školy U Půjčovny 4. Společně sestavujeme široký repertoár historických tanců od 15. do 18. století, tedy od rané renesance po klasicismus, od lidových bránlů, přes měšťanské kontratance až k dvorským ballettům.

Soubor pravidelně vystupuje na školních koncertech; vzhledem ke zvláštnímu charakteru tanců jsou vybírána místa s atmosférou historického prostředí.

(renesanční dům ZŠ v Jindřišské, sál Týnské školy v Melantrichově ulici). Během školního roku a především v létě jezdíme na hrady a zámky (Točník, Červená Lhota) a spolupracujeme s dalšími školami (ZŠ Jindřišská, ZŠ Botičská, ZUŠ Turnov), pro něž vytváříme vzdělávací pořady.

Tance jsou doprovázeny živou hudbou - souborem Villanella tento ansámbl jsou složeny ze zobcových fléten, kytary, loutny, lyry, violoncella a bicích nástrojů.

Klára Raková         Eliška Trojanová